Цифрова телевизия

Телевизионната услуга на Нетуоркс е по протокол "DVB-C". Сигналът от базовата станция до клиента се предава изцяло по цифров път, през оптичната мрежа на Оператора. Това гарантира на практика за най-високото възможно качество на изображението и звука. Телевизионните програми са внимателно подбрани за задоволяване най-високите клиентски изисквания. Броят им постоянно се увеличава във всички пакети. Както всички останали услуги, предлагани от нас и цифровата телевизия е с денонощна поддръжка. "Оранжевият кабел" е гаранция, че имаме покритие и при Вас. Новият Ви телевизор има нужда от повече качество, което ние ще Ви осигурим.

Доверете ни се за да виждате, когато гледате!


Общи условия