Условия за получаване на цифрово устройство

SD бокс/CA модул

HD бокс

Първо цифрово устройство

Получава се при подписване на нов договор, остава собственост на оператора

Получава се при подписване на нов договор, остава собственост на оператора*

Второ цифрово устройство

При закупуване:
CAM модул: 35 лева
SD бокс: 50 лева

/с възможност за разсрочено плащане/

При закупуване: 59лв.

/с възможност за разсрочено плащане/

При предплащане на 2 месечни такси

При предплащане на 3 месечни такси

С анекс за отказ от аналоговата

Трето цифрово устройство**

При закупуване:
CAM модул: 35 лева
SD бокс: 50 лева

/с възможност за разсрочено плащане/

При закупуване: 59лв.

/с възможност за разсрочено плащане/

При предплащане на 2 месечни такси***

При предплащане на 3 месечни такси***

С анекс за отказ от аналоговата ***

*получава се само при наличие на телевизор с HDMI изход

** при получаване на 3то у-во, месечната такса се увеличава с 5лв. за пакет Premium

*** получаването на 3то у-во, с предплащане или с анекс за отказ от аналогова, е възможно само ако клиента вече не се е възползвал от тази възможност при получаване на второто у-во.


Общи условия